•  
 • Tytuł

  Die Aushärtung

  Źródła

  Ich suche die polnische Übersetzung von "Aushärtung". Damit ist die Reaktion von chemischen Produkten oder Farben gemeint. Die Engländer sagen "curing".

  Ich habe eine Übersetzung gefunden (stwardnienie = Verhärtung), aber das passt nicht ganz.

  Autorelmarcello74 (338927) 23 Mar 20, 15:29
  Vorschlagich vermute dass soll rozhartowanie sein.
  #1Autor Ainer1970 (1295183) 23 Mar 20, 17:04
  Komentarz

  Passt davon was ?


  https://translatica.pl/szukaj/niemiecki/Aush%...

   Aushärtung rzeczownik, rodzaj żeński, liczba pojedyncza

  utwardzić


  https://translatica.pl/szukaj/po-polsku/curin...

   ... ...noteworthy differences in the meat pieces used, the seasoning, the type and duration of curing, the type of casing used, the size of the meat and fat pieces, or the dimension, shape and ta ...

  ...się różnią pod wieloma względami: kawałki wykorzystanego mięsa, przyprawy, typ i czas trwania suszenia, typ stosowanej osłony, jak również wielkość sztuk mięsa i substancji tłuszczowej, waga, fo ...


  #2Autor no me bré (700807) 23 Mar 20, 19:29
  Komentarz

  Passt leider alles nicht, habe noch szybkoutwardzalny gefunden (Schnellhärtend)


  Trotzdem vielen Dank!

  #3Autorelmarcello74 (338927) 06 Lip 20, 16:32
  Komentarz

  Ich hab hier noch das da gefunden :


  https://iate.europa.eu/search/standard/result...

     Industriestruktur [INDUSTRIE > Industriepolitik und Industriestruktur]

     chemische Verbindung [INDUSTRIE > Chemie]

  de

     UV-Aushärten

     Quelle: IKG-Glaswörterbuch,1983

  pl

     utwardzanie UV

  COM

  Quelle: CELEX:32010R0455/PL Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2010 z dnia 26 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

  Kontext: Aparat wykorzystywany jest w procesie fotochemicznym, tzw. "utwardzaniu UV", do obróbki powierzchniowej promieniowaniem UV różnych materiałów światłoczułych, w szczególności do niemechanicznego utwardzania różnych materiałów i powłok poprzez kontrolowaną emisję światła UV.

  Quelle des Kontexts: CELEX:32010R0455/PL Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2010 z dnia 26 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej


  #4Autor no me bré (700807) 06 Lip 20, 20:09
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  
 
 
 
 
 zmieniają się automatycznie na   ­