•  
 • Übersicht

  Neuer Eintrag für LEO

  edukacja drogowa, f - Verkehrserziehung, f

  Neuer Eintrag

  edukacja drogowa, f Bildung - Verkehrserziehung, f

  Kommentar
  https://www.dkhw.de/presse/pressemitteilungen...
  ... Das Deutsche Kinderhilfswerk und der ökologische Verkehrsclub VCD rufen zum Start der Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“ zu einer Offensive für sichere Schulwege auf. „Es reicht nicht aus, Kindern einen Vortrag über Verkehrserziehung zu halten oder das Verkehrsmobil für einen Tag an die Schule zu holen.  ...

  Verkehrserziehung
  Vom Training der ersten Schritte im Straßenverkehr bis zum Check der Fahrsicherheit für ältere Autofahrer - der ADAC unterstützt, unterrichtet und informiert Verkehrsteilnehmer jeden Alters. ...

  ... Damit möchten wir Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln, der es Ihnen ermöglicht, sich so schnell wie möglich in der Verkehrserziehungswelt zurechtzufinden. Wir möchten Ihnen vielfältige, praktische Hilfen an die Hand geben, wie Verkehrserziehung in der Schule gelingen kann.  ...

  Der Begriff Verkehrserziehung bezeichnet die pädagogischen Einwirkungen auf Kinder und Jugendliche mit dem Ziel, sie beim Aufbau von angemessenen Einstellungen und Verhaltensweisen im Straßenverkehr zu unterstützen. Insofern geht sie weit über die bloße Vermittlung von Verkehrsregeln hinaus.  ...

  Verkehrserziehung beginnt bereits im Vorschulalter – denn schon Kindergartenkinder nehmen als Fußgänger, mit dem Roller oder als Mitfahrer im Pkw am Verkehr teil, wenn auch in Begleitung eines Erwachsenen.  ...

  Sie sind hier > Themen / Verkehrserziehung 
  Kinder im Straßenverkehr
  Ein wachsendes Verkehrsaufkommen, volle, unübersichtliche Straßen und immer schnellere Autos prägen den modernen Straßenverkehr. ...

  Edukacja drogowa w przedszkolu
  W czwartek 12 listopada maluchy z Miejskiego Przedszkola Publicznego w Mszczonowie miały okazję do zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze. ...

  Edukacja drogowa
  Głównym celem edukacji drogowej jest większa świadomość społeczna potrzeby niesienia pomocy. Chcemy również przekonać kierowców do nowych przyzwyczajeń, biorąc przykład z innych krajów, by w godzinach szczytu karetka mogła przejechać w jak najkrótszym czasie. W dobie wzmożonego ruchu na drogach, ten aspekt jest coraz bardziej istotny.

  ...  Dlatego też, tak ważna jest edukacja i wpajanie właściwych postaw i zachowań w ruchu drogowym już od najmłodszych lat. Edukacja drogowa powinna być dostosowana do roli, jaką dana jednostka pełni lub będzie pełnić w ruchu drogowym. ...

  ... W dniach 3-6 września br. w Wiedniu pod egidą Międzynarodowej Federacji Samochodowej FiA odbył się Europejski Turniej Edukacji Drogowej (ETEC), w którym wzięły udział dzieci z krajów posiadających organizacje należące do Federacji. W Polsce jest to Polski Związek Motorowy. Był to już 30-ty Turniej Międzynarodowy. ...

  ... Edukacja drogowa, którą proponujemy w przygotowanych materiałach, to edukacja zintegrowana, obejmująca m.in. takie obszary jak: matematyka, topografia, nauczanie przez eksperymenty, plastyka itp. ...

   Verkehrserziehung rzeczownik, rodzaj żeński, liczba pojedyncza
  edukacja drogowa
  Verfasserno me bré (700807) 23 Aug. 16, 20:16
  Vorschläge

  wychowanie komunikacyjne, n

  Bildung -  Kontext/ Beispiele
  http://www.poznan.pl/mim/wos/wychowanie-komun...

  W dniach 12. - 13. października br. strażnicy szkolni z Nowego Miasta przeprowadzili działania edukacyjne dla dzieci z klas O i 1 w Szkole Podstawowej nr 59 przy ul. Baranowskiej. Celem dwudniowych spotkań było doskonalenie wiedzy i umiejętności najmłodszych uczniów szkoły w ramach
  wychowania komunikacyjnego. W pierwszym dniu dzieci poznawały znaczenie znaków drogowych, kolory i znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz wpływ elementów odblaskowych na poprawę widzialności pieszych. Po zajęciach teoretycznych dzieci utrwalały nabytą wiedzę podczas gier i zabaw edukacyjno - plastycznych. W drugim dniu warsztatów odbyły się ćwiczenia w terenie. Dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe, pod nadzorem strażników i nauczycieli poznawały najbliższe otoczenie szkoły. Maluchom wskazano niebezpieczne miejsca, jednocześnie zaproponowano drogę do szkoły bez zagrożeń...  Wychowanie komunikacyjne

   ... aby na drogach było bezpieczniej

   W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku organizowane są zajęcia z
  wychowania komunikacyjnego. 
   
  Przeznaczone są:
  dla dzieci w wieku przedszkolnym młodzieży szkół podstawowych gimnazjów 
  młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
  Spotkania te mają na celu zapoznanie uczestników ruchu drogowego z przepisami i kreowanie bezpiecznych zachowań na drodze. 


  Kommentar
  Von einer "edukacja drogowa" höre ich zum ersten mal, während mit "wychowanie komunikacyjne" schon immer ein Begriff war.
  #1VerfasserWilder Verband (1086561) 23 Aug. 16, 21:53
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  
 
 
 • Pinyin
   
 • Tastatur
   
 • Sonderzeichen
   
 • Lautschrift
   
 
 
:-) automatisch zu 🙂 umgewandelt