Reklama

Wesprzyj redakcję LEO:

Skróty występujące w słowniku

Styl

pot.
potoczny
dodat.
dodatkowo
dziec.
dziecięcy
przen.
przenośnie
form.
formalny
żart.
żartobliwy
pej.
pejoratywny
poet.
poetycki
ord.
ordynarny
sl.
slang
wulg.
wulgarny

Odmienna pisownia

AE
amerikanische Schreibweise
BE
britische Schreibweise
espAE
bevorzugte amerikanische Schreibweise
espBE
bevorzugte britische Schreibweise

Gramatyka

lp.
liczba pojedyncza
lmn.
liczba mnoga
сущ.
существительное (Substantiv)
гл.
глагол (Verb)
przym.
przymiotnik
przysł.
przysłówek
rodz.
Rodzajnik
cz. posiłk.
czasownik posiłkowy
spój.
spójnik
przyim.
przyimek
zaim.
zaimek
okr.
określnik
part.
partykuła
liczb.
liczba
Demonstrativpron.
Demonstrativpronomen
Indefinitpron.
Indefinitpronomen
Interrogativpron.
Interrogativpronomen
Personalpron.
Personalpronomen
Possessivpron.
Possessivpronomen
Reflexivpron.
Reflexivpronomen
Relativpron.
Relativpronomen
Reziprokpron.
Reziprokpronomen
числ.
числительное (Zahlwort)
определит.
определительное местоимение (Determinativpronomen)
безличн.
безличное местоимение (das unpersönliche Pronomen)
отриц.
отрицательное местоимение (Negativpronomen)
дробн.
дробное чистительное (Bruchzahl)
колич.
количественное числительное (Kardinalzahl)
порядк.
порядковое числительное (Ordinalzahl)
ср.
средний род (Neutrum)
м.
мужской род (Maskulinum)
ж.
женский род (Femininum)
прош. вр.
прошедшее время (Vergangenheit)
наст. вр.
настоящее время (Gegenwart)
буд. вр.
будущее время (Zukunft)
M.
mianownik
D.
dopełniacz
C.
celownik
B.
biernik
тв. п.
творительный падеж (Instrumental)
пред. п.
предложный падеж (Präpositiv)
zdr.
zdrobniały
bezokol.
bezokolicznik
сослаг. накл.
сослагательное наклонение (Konjunktiv)
niezm.
niezmienny
сравнит. степень
сравнительная степень (Komparativ)
превосх. степень
превосходная степень (Superlativ)
1. P. Sg.
1. Person Singular
2. P. Sg.
2. Person Singular
3. P. Sg.
3. Person Singular
1. P. Pl.
1. Person Plural
2. P. Pl.
2. Person Plural
3. P. Pl.
3. Person Plural

Skróty językowe

skr.:
skrót
sth.
something
so.
someone
сокр.
сокращённая форма (Abkürzung)
напр.
например (zum Beispiel)
эвф.
эвфемизм (Euphemismus)
по отн. к
по отношению к (in Bezug auf)
офиц.
официальный (offiziell)
тж.
также (auch)
знач.
значение (Bedeutung)
уважит.
уважительно (achtungsvoll)
рус.яз.
русский язык (Russisch)
нем. яз.
немецкий язык (Deutsch)
-л.
-либо (unbestimmte Partikel, ähnlich wie "irgend-")
-н.
-нибудь (unbestimmte Partikel, ähnlich wie "irgend-")
кт
. - кто-либо (irgend)jemand
чт
. - что-либо (irgend)etwas
б.ч.
большей частью (meistens)
г.
год (Jahr)
и др.
и другие (und andere)
и пр.
и прочее (und sonstiges)
и т.д.
и так далее (und so weiter)
и т.п.
и тому подобное (und dergleichen mehr)
гл. обр.
главным образом (hauptsächlich)
употр.
употребляется (wird gebraucht)
т.к.
только (nur)
т.е.
то есть (das heißt)
т.н.
так называемый (sogenannt)

Dziedziny

admin.
administracja
agr.
gospodarka rolna
anat.
anatomia
arch.
architektura
art.
sztuka
astr.
astronomia
autom.
branża samochodowa
aviat.
lotnictwo
bank.
bankowość
biol.
biologia
bot.
botanika
chem.
chemia
cine.
kino
comm.
świat interesów
comp.
informatyka
constr.
budownictwo
cook.
kuchnia
econ.
ekonomia
educ.
edukacja
elec.
elektryczność
engin.
inżynieria
env.
środowisko naturalne
finan.
finansowość
geog.
geografia
geol.
geologia
hist.
historia
insur.
ubezpieczenia
law
prawo
ling.
językoznawstwo
lit.
literatura
math.
matematyka
med.
medycyna
meteo.
meteorologia
metr.
metrologia
mil.
wojskowość
min.
mineralogia
mus.
muzyka
myth.
mitologia
naut.
nautyka
ornith.
ornitologia
pack.
branża opakowań
pharm.
farmacja
philos.
filozofia
phot.
fotografia
phys.
fizyka
physiol.
fizjologia
pol.
polityka
print.
drukarstwo
psych.
psychologia
pub.
publicystyka
rel.
religia
sociol.
socjologia
sport.
sport
tech.
technika
telecom.
telekomunikacja
textil.
włókiennictwo
tea.
teatr
zool.
zoologia

Regionsangaben

Amer.
America
Aust.
Australia
Brit.
Great Britain
Canad.
Canada
Ind.
India
Ire.
Ireland
N.Z.
New Zealand
S.A.
South Africa
Scot.
Scotland
Reklama

Wesprzyj redakcję LEO:

 
 
  • Pinyin
     
  • klawiatura
     
  • znaki specjalne
     
LEO: Informacje dodatkowe
 
LEO: Tabela fleksyjna

By rozpocząć dyskusję na forum, trzeba być zameldowany. Możesz jednak zawsze przeszukiwać forum dyskusyjne nie będąc zameldowany.

 Przeszukaj forum 

By zapisać słówka i uczyć się ich później musisz być zameldowany. Zameldowanie i korzystanie z trenera językowego są bezpłatne.

 
Twoje ostatnio poszukiwane wyrazy, przy czym najbardziej aktualny wyraz znajduje się na pierwszej pozycji. Wystarczy kliknąć słowo, by ponownie wyświetlić wyniki.
#Poszukiwane hasło