Skróty występujące w słowniku

Styl

pot.
potoczny
dodat.
dodatkowo
dziec.
dziecięcy
przen.
przenośnie
form.
formalny
żart.
żartobliwy
pej.
pejoratywny
poet.
poetycki
ord.
ordynarny
sl.
slang  ­
wulg.
wulgarny

Gramatyka

lp.
liczba pojedyncza
lmn.
liczba mnoga
przym.
przymiotnik
przysł.
przysłówek
rodz.
Rodzajnik
cz. posiłk.
czasownik posiłkowy
spój.
spójnik
przyim.
przyimek
zaim.
zaimek
okr.
określnik
part.
partykuła
liczb.
liczba
Zaim. wskaz.
Zaimek wskazujący
Zaim. nieokreśl.
Zaimek nieokreślony
Zaim. pytaj.
Zaimek pytający
Zaim. osob.
Zaimek osobowy
Zaim. dzierż.
Zaimek dzierżawczy
Zaim. zwrot.
Zaimek zwrotny
Zaim. wzgl.
Zaimek względny
Zaim. wzaj.
Zaimek wzajemny
M.
mianownik
D.
dopełniacz
C.
celownik
B.
biernik
zdr.
zdrobniały
zgr.
zgrubienie
bezokol.
bezokolicznik
niezm.
niezmienny
1. os. lp.
1. osoba liczby pojedynczej
2. os. lp.
2. osoba liczby pojedynczej
3. os. lp.
3. osoba liczby pojedynczej ­
1. os. l. mn.
1. osoba liczby mnogiej
2. os. lm.
2. osoba liczby mnogiej
3. os. lm.
3. osoba liczby mnogiej

Skróty językowe

skr.:
skrót
etc.
et cetera
etw.
etwas
jmd.
jemand
jmds.
jemandes
jmdm.
jemandem
jmdn.
jemanden
ca.
circa
o. Ä.
oder Ähnliches, Ähnliche
z. B.
zum Beispiel

Dziedziny

admin.
administracja
agr.
gospodarka rolna
anat.
anatomia
arch.
architektura
art.
sztuka
astr.
astronomia
autom.
branża samochodowa
aviat.
lotnictwo
bank.
bankowość
biol.
biologia
bot.
botanika
chem.
chemia
cine.
kino
comm.
świat interesów
comp.
informatyka
constr.
budownictwo
cook.
kuchnia
econ.
ekonomia
educ.
edukacja
elec.
elektryczność
engin.
inżynieria
env.
środowisko naturalne
finan.
finansowość
geog.
geografia
geol.
geologia
hist.
historia
insur.
ubezpieczenia
law
prawo
ling.
językoznawstwo
lit.
literatura
math.
matematyka
med.
medycyna
meteo.
meteorologia
metr.
metrologia
mil.
wojskowość
min.
mineralogia
mus.
muzyka
myth.
mitologia
naut.
nautyka
ornith.
ornitologia
pack.
branża opakowań
pharm.
farmacja
philos.
filozofia
phot.
fotografia
phys.
fizyka
physiol.
fizjologia
pol.
polityka
print.
drukarstwo
psych.
psychologia
pub.
publicystyka
rel.
religia
sociol.
socjologia
sport.
sport
tech.
technika
telecom.
telekomunikacja
textil.
włókiennictwo
tea.
teatr
zool.
zoologia

Regionsangaben

Mitteldt.
Mitteldeutschland
Norddt.
Norddeutschland
Ostdt.
Ostdeutschland
Süddt.
Süddeutschland
Südostdt.
Südostdeutschland
Südwestdt.
Südwestdeutschland
Westmdt.
Westmitteldeutschland
Österr.
Österreich
Reklama
 
Reklama